พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันเรือยาวอำเภอบางกระทุ่ม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 276 ครั้ง

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันเรือยาวอำเภอบางกระทุ่ม
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายศรายุทธ คชพงศ์ และนางณัฏฐา ชาวดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2565 มีนายบุญสวน มณีท่าโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม ในนามคณะกรรมการจัดงานและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับการจัดงานแข่งขันเรือยาว ของชาวตำบลบางกระทุ่ม จัดในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาของทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนในเขตท้องที่ อำเภอบางกระทุ่มและใกล้เคียงให้มีความรัก ความสามัคคี

ในการจัดงานแข่งขันเรือยาวในปีนี้ ประกอบด้วยการแข่งเรือประเภท ๑๒ ฝีพาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๙ ทีม การแข่งเรือประเภท 7 ฝีพาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม การแข่งเรือประเภท 3 ฝีพาย มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม การแข่งเรือประเภทหัวใบ้ท้ายบอด มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม และการประกวดกองเชียร์ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 5 ทีม ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 276 ครั้ง