อยุธยา – สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว พระสงฆ์ 17 รูป เดินลงจากโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 189 ครั้ง

อยุธยา – สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว พระสงฆ์ 17 รูป เดินลงจากโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล
เมื่อเวลา 07.00 น วันที่ 11 ตุลาคม ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระสงฆ์ 17 รูป ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด เดินลงจากโบราณสถาน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะต่อข้าศึก เพื่อรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชนมากันเป็นครอบครัว นำข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มมัด ลูกโยน ตักบาตรเทโวโรหณะ
สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล หลังจากพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดเข้าพรรษา ขณะเสด็จกลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จใส่บาตร
โดยทางวัดใหญ่ชัยมงคล ยึดถือปฏิบัติประเพณีตามแบบโบราณ จะจัดขึ้นหลังจากวันออกพรรษา 1 วัน ให้พระสงฆ์ที่บวชพรรษา เดินลงมาจากโบราณสถานเจดีย์ชัยมงคล ที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างขึ้น หลังทำสงครามยุทธหัตถีชนะข้าศึก เป็นเจดีย์ที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นภาพที่สวยงาม และยังเป็นมงคลกับชีวิตอีกด้วย

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 189 ครั้ง