ผลการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืนพระอารามหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 380 ครั้ง

ผลการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืนพระอารามหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2565 โดยมี นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานมอบรางวัล นายพงศ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา กล่าวรายงาน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเวียงสา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงสา คณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือชมรมเรือแข่งอำเภอเวียงสา และประชาชนชาวอำเภอเวียงสา ร่วมกันจัดงาน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมประเพณีการแข่งเรือวันออกพรรษา ปลอดเหล้า-เบียร์ และส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้ ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล ให้อำเภอเวียงสาและจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ
ผลการแข่งขันเรือ วันออกพรรษาตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2565
ประเภทเรือเล็กชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทาน เรือมินตะยา บ้านนาหนุนหมู่ 2,3 มทร.ล้านนา วัดมิ่งเมือง(อำเภอท่าวังผา) ประเภทเรือกลาง ชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานเรือป่วยจือน่าน ราชมงคล บ้านนาหนุนหมู่ 2,3 มทร.ล้านนา-วัดมิ่งเมือง(อำเภอเมืองน่าน) และประเภทเรือใหญ่เอกลักษณ์น่าน ชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทาน เรือพรทองทิพย์ วัดขึ่งเจริญ (อำเภอเวียงสา) ส่วนผู้เรือที่เป็นคู่แข่งขันที่ดุเดือดที่สุดในการแข่งขันได้แก่เรือคู่ เจ้าแม่ไทรทองบ้านดอนแท่นอำเภอเวียงสากับเรือเทพพิรุณทอง 88 บ้านดอนชัยอำเภอเวียงสาได้รับถ้วยดุเดือดพร้อมเงินรางวัลไปครอง และประเภทกองเชียร์ชนะเลิศได้แก่กองเชียร์น้องนางบ้านนาตชนะเลิศ และรองชนะเลิศได้แต่ กองเชียร์บ้าน วังม่วง อำเภอเวียงสา/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 380 ครั้ง