นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร เข้าร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ระดับอำเภอ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 259 ครั้ง

พิษณุโลก วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมทีมบริหาร เข้าร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ระดับอำเภอ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง โดยมีนางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวังทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ทีมเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชน ตัวแทนผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตำบลวังพิกุล และผู้นำ อช. ทั้ง 11 ตำบลในเขตอำเภอวังทอง โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ใหม่ ตำบลละ 2 ท่าน แทนท่านเดิมที่หมดวาระ พร้อมอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจสำคัญของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ให้กับ ผู้นำ อช. ใหม่ พร้อมชมสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา หมู่ที่ 4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 259 ครั้ง