นักเรียนและผู้ปกครองฯ “ขอบคุณ” ผอ.
รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร มอบเงินอุดหนุนนักเรียน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาค จะเงินให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและจะตั้งใจเรียน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 329 ครั้ง

นักเรียนและผู้ปกครองฯ “ขอบคุณ” ผอ.
รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร มอบเงินอุดหนุนนักเรียน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาค จะเงินให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและจะตั้งใจเรียน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)โรงเรียนบ้านป่ากล้วย และโรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1เป็นประธานมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ จำนวน 12 ทุน

นางนพร ชาติสิงห์ทอง กล่าวว่า ทางโรงเรียนฯ มอบเงินอุดหนุนกับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ทั้งหมด 12 ทุน เพื่อเป็นสนับสนุนตามกองทุนฯ

ในส่วนนักเรียนและผู้ปกครอง ต่างขอบคุณทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนฯ ได้มอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ทั้ง 12 ทุนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก จะเงินให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและจะตั้งใจเรียนด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 329 ครั้ง