” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 176 ครั้ง

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

 " พาป๋าหลบบ้าน "

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
พิธีรับอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพ มหานคร

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พาป๋าหลบบ้าน ” พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสงขลา ออกอากาศวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. – 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )
อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 176 ครั้ง