สถานีตำรวจภูธร ปทุมราชวงศาใน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ชุดจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริม จารีต ประเพณี ในชุมชน ท้องถิ่นใกล้วันออกพรรษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 249 ครั้ง

สถานีตำรวจภูธร ปทุมราชวงศาใน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ชุดจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริม จารีต ประเพณี ในชุมชน ท้องถิ่นใกล้วันออกพรรษา
………………………………….
วันที่6 ตุลาคม 65 เวลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชุดจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของสภปทุมราชวงศานำโดย พ.ต.อ.นิติธร แสงย้อยผกก.สภ.ปทุมราชวงศา
นำคณะตำรวจ จิตอาสา : พัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ
ได้มาท่วม กิจกรรม พัฒนา ใกล้วันออกพรรษา: ของชุมชนประเพณี ในท้องถิ่น สืบสานสร้างความสมัครสมานสามัคคี อำเภอปทุมราชวง ชุมชนน่าอยู่อบอุ่นด้วยหัวใจ ทุกโอกาส เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะชักชวน เข้าร่วมกิจกรรม บ้านวัดโรงเรียน ในครั้งนี้ก็มา วัดบ้านโนนสำราญ ต.นาหว้า อ. ปทุมราชวงศา ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ก็จะมีชุดข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทุกมี ร.ต.อ.วิษณุพร หาดี รอง สวป.ฯ นำกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสา/Local cat ร่วมกิจกรรมกับ นายสมพร ป้อมหิน นายก อบต.นาหว้า,นายสมศักดิ์ ปานพิมพ์ รอง นายก อบต.นาหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่น อบต.นาหว้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เข้าช่วยเหลือ ประชาชน ในพื้นที่ พัฒนา ปรับปรุง ทำความสะอาดพื้นที่ หลังจากภัยพิบัติพายุและเตรียมความพร้อมสถานที่ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดบ้านโนนสำราญ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ พ.ต.อ.นิติธร แสงย้อย ผกก.สภ.ปทุมฯได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเสมอว่ามีโอกาส ก็จะเชิญชวนข้าราชการตำรวจและ แม่บ้านตำรวจและประชาชนในชุมชนช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณีในท้องถิ่นทุกๆ ประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
ภาพ/ทีมข่าว/ข่าวประวัตินิธิเตชะยศสกุล. รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 249 ครั้ง