พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ช่วยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการและผู้สูงอายุ 2 ราย ใน ต.หนองกุลา อ.บางระกำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 277 ครั้ง

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ช่วยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการและผู้สูงอายุ 2 ราย ใน ต.หนองกุลา อ.บางระกำ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ นางสด ฟักปั้น อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 18 บ้านเกราะกร่าง ตำบลหนองกุลา ซึ่งมีความพิการตาบอดทั้งสองข้าง และ นายเฉลียว ดอนไพร อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่คลองเจริญ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกที่มีความเดือดร้อนได้มีที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม ความสะดวก ลดอันตรายในการดำเนินชีวิต ป้องกันความเสี่ยงเกิดความพิการซ้ำซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางกฤษณี ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา พร้อมคณะร่วมส่งมอบบ้านให้คนพิการและผู้สูงอายุทั้งสองรายในครั้งนี้ด้วย.ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 277 ครั้ง