พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ช่วยเหลือประชาชน วางกระสอบทราย สร้างแนวคันกั้นน้ำ ในพื้นที่ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 317 ครั้ง

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ช่วยเหลือประชาชน วางกระสอบทราย สร้างแนวคันกั้นน้ำ ในพื้นที่ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ นำกำลังพลทหารจิตอาสา จำนวน ๒๐ คน พร้อมด้วยอุปกรณ์พลั่วตักทราย และกระสอบทราย ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน นำไปทำแนวคันกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเอง
ทั้งนี้ได้มอบชุดยาสามัญประจําบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ พื้นที่ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ใจถึงใจไปทันที

ทหารอากาศเคียงข้างประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน๔๖ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 317 ครั้ง