พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า เพื่อเข้ารับรางวัล อปท.ที่มีความเป็นเลิศ “ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม” ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 261 ครั้ง

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า เพื่อเข้ารับรางวัล อปท.ที่มีความเป็นเลิศ “ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม” ประจำปี 2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายมนต์ชัยวิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายโครงการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า นำโดย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาระบบราชการ นายพรชัย ปุญญวัฒนาพร ผู้สื่อข่าวอาวุโส อดีตรองบรรณาธิการบริหาร นสพ.เดลินิวส์ และ นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและประชุมร่วมกับคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 เพื่อประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ “ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม” เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป VTR บรรยายภาพรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วิดีทัศน์เครือข่ายทั้ง 3 เครือข่าย พร้อมทั้งมีการซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน ประชาสังคม จากนั้นนำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และเยี่ยมชน Fitness Center สนามฟุตบอล และสนามเทนนิส เพื่อประกอบการประเมินฯ

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ประเภทที่ 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งได้ผ่านการประเมินขั้นต้น และรับการประเมินทางออนไลน์จากคณะกรรมการเพื่อพบปะพูดคุยและการสนทนากลุ่มกับตัวแทนภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อประกอบการประเมินเรียบร้อยแล้ว และทางคณะผู้ประเมินจึงได้มารับฟังการบรรยายสรุปและประชุมร่วมกับคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 อีกครั้ง เพื่อนำไปประกอบการประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อเข้ารับการรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ต่อไป. ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 261 ครั้ง