ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด/…อำเภอโพนทรายนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด(คนใหม่ 1ต.ค.65) ลุยน้ำแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ที่ อำเภอโพนทราย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 271 ครั้ง

ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด/…อำเภอโพนทราย
นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด(คนใหม่ 1ต.ค.65) ลุยน้ำแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ที่ อำเภอโพนทราย
วันนี้…นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ อ.โพนทราย พร้อมกับ นายชนาส ชัชชวาลวงษ์ รองผวจ.นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัด นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หน.สำนักงานจังหวัด และ ร.ต.อ.ตนุพล พันธุ์สวัสดิ์ .หน.สนง.ปภ.ร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพ แจกผู้ประสพอุทกภัยที่ บ้านหนองทุ่ม ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยนำถุงยังชีพลุยน้ำแจกให้กับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สะดวกในการเดินทางจนถึงบ้าน จำนวน.100 ชุด ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวถูกน้ำจากลำน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง เพิ่มระดับท่วมขังรอบหมู่บ้าน ระดับน้ำบนถนนหลายจุดสูงกว่า 60 ซม.
อำเภอโพนทราย ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ว 5 ตำบล 57 หมู่บ้าน น้ำมูลทะลักเอ่อท่วมบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว 9 หมู่บ้าน 1444 หลัง โรงเรียน 4 แห่ง วัด 7 แห่ง รพ.สต.2 แห่ง น้ำท่วมถนนสายระหว่างหมู่บ้าน 10 สายทางด้านนายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอโพนทรายกล่าวว่า หลังจากที่ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือมอบถึงยังชีพแล้วแต่ไม่เพียงพอเสนอขอเพิ่มเติมอีกจำนวน 1200 ชุด และขอรับการสนับสนุนเรือติดเครื่องยนต์-เสื้อชูชีพ เพื่อการเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านที่ปลอดภัย พร้อมกับขอรับการสนันสนุนด้านอาหารสัตว์และยา-เวชภัณฑ์
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 271 ครั้ง