วงการศึกษาแพร่ “คึกคัก” หลัง รร.อนุบาล ทต.ร้องกวาง สร้างชื่อรับ “รางวัลประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ระดับประเทศ “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 215 ครั้ง

วงการศึกษาแพร่ “คึกคัก” หลัง รร.อนุบาล ทต.ร้องกวาง สร้างชื่อรับ “รางวัลประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ระดับประเทศ “

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชม ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ที่สามารถนำโรงเรียนในการสร้างชื่อระดับประเทศ คือ ในปีนี้อีกหนึ่งรายการ การประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน (เพชรสรภัญญ์) และรับรางวัลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และตรงกับการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พอดี ทางเทศบาลตำบลร้องกวางได้มอบหมายให้ผอ.รุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวางมา เป็นตัวแทนในนามของโรงเรียนในการรับรางวัลครั้งนี้ และขอขอบคุณคุณครูผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคนที่สามารถฝ่าฝัน และมุ่งมั่นตั้งใจนำเอารางวัลมายัง อ.ท.ร.สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและวงศ์ตระกูล

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม กล่าวอีกว่า รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยการนำของ นายอนิรุทธิ์ สมร ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12 ระดับประเทศประจำปี 2565 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 ก.ย.2565 ถึง 7 ต.ค. 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

ในส่วนแวดวงการศึกษาแพร่ มีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนต่างมีการมุ่งมั่นตั้งใจ ใส่ศักยภาพให้กับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในภาพรวมจะส่งผลดีต่อวงการศึกษาของจังหวัดแพร่ หลัง รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง สร้างชื่อจนเข้ารับ รางวัลประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ ระดับประเทศ ” ในครั้งนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 215 ครั้ง