นอภ.สูงเม่นฯ”ลุยแก้ไข” ปัญหาระบบน้ำ ล่าสุดขุดลอกเหมืองแม่มาน กำจัดผักตบชวาและเศษไม้ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเป็นการด่วน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 282 ครั้ง

นอภ.สูงเม่นฯ”ลุยแก้ไข” ปัญหาระบบน้ำ ล่าสุดขุดลอกเหมืองแม่มาน กำจัดผักตบชวาและเศษไม้ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเป็นการด่วน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ลงพื้นเพื่ออำนวยการขุดลอกเหมืองแม่มาน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่มีการประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำรถขุดมากำจัดผักตบชวาและเศษไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยมีว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สภาองค์การบริหารจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ลงพื้นอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1,2,7 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น ที่มี นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบล
สูงเม่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ร่วมแก้ไขปัญหาและบรรเทาความทุกข์ให้แก่ประชาชน ร่วมกับเทศบาลตำบลสูงเม่นนำกระสอบทรายมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือน พร้อมขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำแบริเออร์ มากั้นน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 282 ครั้ง