พิษณุโลกใจถึงใจไปทันที กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 234 ครั้ง

พิษณุโลกใจถึงใจไปทันที กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ลงพื้นที่นำชุดยาสามัญประจำบ้าน มอบให้พี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ณ บ้านบางแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
อนึ่งหากพี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๕๕-๓๐๑-๑๙๙ ปรีชานุตจัรสรายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 234 ครั้ง