รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ “เข้าร่วม“ การประชุมการบริหารจัดการ สถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ video conference “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 236 ครั้ง

รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ “เข้าร่วม“ การประชุมการบริหารจัดการ สถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ video conference “

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ video conference โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่

เพื่อรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ และการดำเนินการแก้ปัญหาของจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 236 ครั้ง