พรรคเพื่อชาติ ” ประชุมสมาชิกพรรค ประจำจังหวัดแพร่วัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 749 ครั้ง

” พรรคเพื่อชาติ ” ประชุมสมาชิกพรรค ประจำจังหวัดแพร่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.พรรคเพื่อชาติ โดย ดร.นรินทร์ สายซอ รองโฆษกพรคเพื่อชาติพร้อมคณะทำงานพรรคได้ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อชาติ ประจำจังหวัดแพร่ เพื่อเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัดแพร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 และจัดตั้งสำนักงานพรรคเพื่อชาติประจำจังหวัดแพร่ ในที่ประชุมมีมติเลือกนางเยาวลักษณ์ อุปนันท์ เป็นตัวแทนพรรคเพื่อชาติประจำจังหวัดแพร่ และกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานพรรคเพื่อชาติ ประจำจังหวัดแพร่ ณ บ้านเลขที่ 271/1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี จนท.กกต.ประจำจังหวัดแพร่ มาร่วมสังเกตการณ์ การประชุมจนเสร็จสิ้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีกำหนดอย่างเคร่งครัดสหรัฐ แก้วตา ภาพ/ข่าว รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 749 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44