มุกดาหารคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 551 ครั้ง

มุกดาหารคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฏร นำโดย นายจารึก ศรีอ่อน รองประธานคณะกรรมาธิการ นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ และ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู่ เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจริง และรับฟังข้อเท็จจริงจากการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังสายดังกล่าว ซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ พบมีการบุกรุกโค่นต้นไม้ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อทำการตรวจวัดถนนดังกล่าวมีความกว้าง 18 เมตร ความยาว 575 เมตร (เป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนในก่อสร้าง) ซึ่งตลอดแนวมีการโค่นต้นไม้ตามแนวตลอดสาย
จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินสำรวจพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเปิดถนนใหม่ ซึ่งเป็นช่วงต่อจากการดำเนินการตามโครงการของบริษัทเอกชนก่อสร้าง ซึ่งได้จัดทำเองโดยใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท โดยใช้เครื่องจักรกล บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เป็นการเปิดถนนใหม่ ความกว้าง 18 เมตร ความยาวโดยประมาณ 1,500-2,000 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลียริ่งต้นไม้ออกจากบริเวณถนนที่เปิดถนนใหม่ (แต่มีการร้องเรียนก่อนจึงได้หยุดดำเนินการ) ซึ่งการดำเนินการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแห่งนี้ กระทำการก่อนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปจุดที่สองคือ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มห. 1 (คำป่าหลาย) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบไม้ของกลางทั้งหมดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โค่นล้มในระหว่างดำเนินการเคลียริ่งต้นไม้เปิดถนนใหม่ ซึ่งมีไม้ของกลางจำนวน 97 ต้น 101 ท่อน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 551 ครั้ง