ฉะเชิงเทรา ‘กลุ่มบลูเฮ้า’ ถกปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝน หน้าแล้งก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 117 ครั้ง

ฉะเชิงเทรา ‘กลุ่มบลูเฮ้า’ ถกปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝน หน้าแล้งก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
เวลา 09.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี หมู่ 12 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดการเสวนา และลงพื้นที่รับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง บริเวณตำบลคลองหลวงแพ่ง ตำบลคลองเปรง ตำบลคลองอุดมชลจร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ผู้อำนวยการ blue house (บลูเฮ้า ) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเขต 1 / นายเชี่ยวชาญ เทพประดิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา / ว่าที่ ร.ท. อริยะ ถึงแสง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต / นายปรีชากร พฤกษาวัน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ท่าไข่) / นายดนัยเทพ ศรีรัณญรัตน์ ทีมงาน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร / นายวสันต์ อินคำน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3 และมีนายอมรชัย ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการ blue house ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเขต 2 เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาครั้งนี้ ร่วมด้วย ผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา
นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ผู้อำนวยการ blue house (บลูเฮ้า ) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเขต 1 กล่าวว่า ในวันนี้หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหานำท่วมในช่วงฤดูฝน และช่วงหน้าแล้งก็มีปัญหาน้ำขาดแคลน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก วันนี้จึงได้ลงพื้นที่และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไข ในทุกๆปีก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีก โดยพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้ง เกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อน จึงควรมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป.

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 117 ครั้ง