วงการศึกษาแพร่ “คึกคัก” หลังนศ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้ารับโล่จาก รมช.ศึกษา ผอ.ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 152 ครั้ง

วงการศึกษาแพร่ “คึกคัก” หลังนศ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้ารับโล่จาก รมช.ศึกษา ผอ.ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน

นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวว่า ตามที่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่และเกียรติบัตร ให้ครูและนักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) ชื่อผลงาน เครื่องเพาะเมล็ดแคคตัสระบบปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเกษตร เข้ารับโล่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สวทช. NECTEC มูลนิธิสยามกัมมาจล และธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน นายศิริพงษ์ บุญประสิทธิ์ ชั้น ปวช.3
นายณัฐนนท์ ปัญญาไว ชั้น ปวช.3
นายกิตตินันท์ วุฒิ ชั้น ปวช.3
นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ชั้น ปวช.3
ครูที่ปรึกษา นายเอกชัย ศรชัย ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย สุเขื่อน

นายอัศวิน ข่มอาวุธ กล่าวอีกว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ขอขอบคุณ หัวหน้าแผนก ครู และนักศึกษา แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เสียสละทุ่มเทจนนำชื่อเสียงมาให้วิทยาลัยเทคนิคแพร่ในครั้งนี้ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 152 ครั้ง