สนง.ปภ.ระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง สรุปได้ดังนี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 104 ครั้ง

วันนี้ (22 กันยายน 2565) ระหว่างเวลา 14.00 -15.00 น. สนง.ปภ.ระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง สรุปได้ดังนี้

  1. จุดที่ 1. หมู่บ้านพัฒนฉัตรวิลล์ (29 หลังคาเรือน)
    📌 ซอยแหลมมะขาม (ใกล้ต้นทางรัก ซีฟู้ด) พื้นที่เทศบาลตำบลทับมา

▶️มีน้ำท่วมขังลึก 40-60 ซม.บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
(ถนนภายในหมู่บ้านเป็นลักษณะแอ่งกระทะ)
สำหรับบ้านเรือนประชาชน ทั้ง 29 หลังคาเรือน อยู่สูงกว่าระดับถนนในหมู่บ้าน

ปัญหาที่พบ : ท่อระบายน้ำตลอดแนวถนน ไม่สามารถระบายน้ำได้ (น้ำท่วมสูงกว่ารูระบายน้ำบนถนน)

▶️การแก้ปัญหา ปัจจุบัน ได้ดำเนินการ ดังนี้
📌📌 ระยะเร่งด่วน : เทศบาลตำบลทับมาได้แจ้งว่า ปัจจุบันกำลังเร่งสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง และสถานีสูบน้ำการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าน้ำจะลดระดับลงเรื่อยๆ แต่อาจจะใช้เวลา เนื่องจากมีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก อยู่ภายในอุโมงค์ระบายน้ำใต้ถนนบริเวณหน้าหมู่บ้าน
📌📌 ระยะยาว : ปรับความสูงถนนหมู่บ้านใหม่ ให้สูงเท่าระดับถนนในซอยแหลมมะขาม แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ถนนในหมู่บ้าน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทับมา

  1. จุดที่ 2. บริเวณหมู่บ้านเดอะริช
    📌พื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ

▶️พบน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆ บนผิวถนนภายในหมู่บ้าน ลึกประมาณ 5-10 ซม. บ้านเรือนประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ

สนง.ปภ.ระยอง
22 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น.

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 104 ครั้ง