กลุ่มปลูกข้าวโพด ต.บ้านกาศ “เดือดหนัก” หลังเจอปัญหาต้นแพง แต่ราคาตกต่ำ จัดตั้งกลุ่มฯ เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 46 ครั้ง

กลุ่มปลูกข้าวโพด ต.บ้านกาศ “เดือดหนัก” หลังเจอปัญหาต้นแพง แต่ราคาตกต่ำ จัดตั้งกลุ่มฯ เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นำโดยนายมานะ กาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กล่าวเปิดการจัดเวทีประชาคมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตำบลบ้านกาศ สืบเนื่องมาจากทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ตำบลบ้านกาศได้รับความเดือดร้อนจึงได้ร่วมกลุ่มทำหนังสือแจ้งมาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศให้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพด ซึ่งในปีนี้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ราคาปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้น ราคายาฆ่าแมลงเพิ่มสูงขึ้นตลอดไปจนถึงค่าจ้างแรงงานก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ราคาข้าวโพดยังคงตกต่ำหรือเท่าเดิม

โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดขึ้นในตำบลบ้านกาศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีโดยมีคณะกรรมการกลุ่มคอยบริหารจัดการเป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดให้สามารถมีอำนาจต่อรองเจรจาราคากับทางบริษัทต่าง ๆ ที่มานำเสนอให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่ต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 46 ครั้ง