รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 86 ครั้ง

      ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ขอมอบชีวิตใหม่วัว-ควายทั้ง 7 ชีวิตนี้ ให้อยู่ในการดูแลของธนาคารโค-กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หลังจากปฎิบัติธรรมที่วัดพระธาตุดอยงู สันกำแพง เชียงใหม่ ได้เดินทางลงจากดอยมากราบไหว้พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 ของราชวงศ์มังราย ได้เห็นพิธีไถ่ชีวิตวัวทั้ง 7 ชีวิต หน้ากุฎิพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ของพระครูอ๊อดวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ จึงได้ร่วมพิธีไถ่ชีวิตวัวครั้งนี้ด้วย

ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญ กับความเมตตาจากทิศต่างๆ ที่เมตตาร่วมบุญไถ่ชีวิตวัวทั้ง 7 ชีวิตนี้ กับพระครูอ๊อด ในวันนี้ทำให้รอดพ้นจากความตายด้วยศาสตราวุธจากโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด

ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงกลายเป็นพรอันประเสริฐคอยปกป้องรักษาทุกท่านและครอบครัวพร้อมมิตรสหายทั้งหลาย ให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัย และมีความสงบสุขร่มเย็นเจริญกายเจริญใจ ตลอดไป

พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหารขอมอบชีวิตใหม่วัวควายทั้ง 7 ชีวิตนี้ ให้อยู่ในการดูแลของธนาคารโค-กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใต้ร่มเมตตาบารมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวิสุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน เพื่อเมตตาดูแล จนกว่าจะสิ้นอายุขัยตามธรรมชาติ ต่อไป

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 86 ครั้ง