ชาวเด่นชัย “แสดงความยินดี” กับ “นายกเดี่ยว” เข้ารับมอบวุฒิบัตรตามหลักสูตร “นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 2” จากสถาบันพระปกเกล้า

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 80 ครั้ง

ชาวเด่นชัย “แสดงความยินดี” กับ “นายกเดี่ยว” เข้ารับมอบวุฒิบัตรตามหลักสูตร “นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 2” จากสถาบันพระปกเกล้า

ตามที่ นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต” รุ่นที่ 2 โดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต ทั้ง 5 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 316 คน ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอน ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

หนึ่งในนั้น “นายกเดี่ยว” นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้ด้วย
ทางชาวเด่นชัย ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ “นายกเดี่ยว” ต่างแสดงความยินดีทางโลกโซเซียลกันอย่างครึกโครม เพราะ
“นายกเดี่ยว” นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างของสังคม ซึ่งให้การดูแลพี่น้องชาวบ้านด้วยดีตลอดมา และเป็นนักการเมืองน้ำดี อีกคนหนึ่งของจังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 80 ครั้ง