ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมธานี มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม “วันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 130 ครั้ง

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมธานี มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม “วันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 22 ก.ย.6เวลา 10.00 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม “วันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมี พันเอก วินัย อภัยกุลชร รองผู้อำนวยการรักษาความั่นภายในจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก  นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
 การจัดงาน “วันเชิดชูเกียรติ คนปทุมธานี” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  กลุ่ม  องค์กร เครือขาย ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครผู้มีผลงานดีเด่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานราชการและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 76 รางวัล ประกอบด้วย
  1. รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล
  2. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ / ลูกจ้าง และพนักงานราชการดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
  3. เกียรติบัตรรางวัลสุดยอดผู้นำในวาระครบรอบ 60 ปี และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 68 รางวัล

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 130 ครั้ง