ข้อมูลจาก GISTDA เผยหลายจังหวัดแถบลุ่มน้ำชี-มูล ท่วมหนักกว่า 2 แสนไร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 155 ครั้ง

ข้อมูลจาก GISTDA เผยหลายจังหวัดแถบลุ่มน้ำชี-มูล ท่วมหนักกว่า 2 แสนไร่

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 วันที่ 14 กันยายน 2565 พบพื้นที่น้ำท่วมขังแถบลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูล จำนวน 263,391 ไร่ ในเขตจังหวัด #กาฬสินธุ์ 14,815 ไร่ #บุรีรัมย์ 11,954 ไร่ #มหาสารคาม 26,705 ไร่ #ยโสธร 19,774 ไร่ #ร้อยเอ็ด 81,191 ไร่ #ศรีสะเกษ 36,764 ไร่ #สุรินทร์ 64,844 ไร่ #อำนาจเจริญ 144 ไร่ และ #อุบลราชธานี 7,200 ไร่ ในขณะที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 147,869 ไร่

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 155 ครั้ง