อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชน กลุ่มเปราะบาง อ.บางปะหัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 212 ครั้ง

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชน กลุ่มเปราะบาง อ.บางปะหัน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในโครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ , มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ , นักเรียนรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. พระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบางปะหันให้การต้อนรับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในอำเภอบางปะหัน จำนวน 10 ราย ร่วมกับและที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด สำนักงานจังหวัด นายอำเภอบางปะหัน และผู้นำท้องถิ่น โดยเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเงิน และถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 212 ครั้ง