กระทรวงศึกษาธิการ/…
“คุณหญิงกัลยา” เตรียมแถลงผลงานครบ 3 ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 ดึง “เอ้ สุชัชวีร์” ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สากล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 337 ครั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ/…
“คุณหญิงกัลยา” เตรียมแถลงผลงานครบ 3 ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 ดึง “เอ้ สุชัชวีร์” ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่สากล
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแถลงข่าวผลงานครบ 3 ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล พร้อมทีมที่ปรึกษา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้เชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (“เอ้ สุชัชวีร์”)อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นักปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จะมาคีย์แมนคนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงานภายใต้นโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยาด้วย
วันนี้วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษา และทีมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงกัลยาในโอกาสครบรอบ 3 ปี และก้าวสู่ปีที่ 4 ในชื่องาน ก้าวสู่ปีที่ 4 #ครูกัลยา วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมแสดงความยินดีและขึ้นกล่าวให้นโยบายด้วย โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากภายในงานจะได้รับฟังแผนการขับเคลื่อนนโยบายในการก้าวสู่ปีที่ 4 ของดร.คุณหญิงกัลยา ที่ปรึกษา และทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ดร.สุภัทร จำปาทอง ดร.ศุภชัย ศรีหล้า นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ดร.อรรถพล สังขวาสี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา และดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช แล้ว ยังได้เชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นักปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จะมาคีย์แมนคนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงานภายใต้นโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยาด้วย
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน 092 714 7488

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 337 ครั้ง