ประเพณีบุญชำฮะ บุญเบิกบ้านเทศบาล 19 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 757 ครั้ง

ประเพณีบุญชำฮะ บุญเบิกบ้านเทศบาล 19 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามี
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญประเพณีบุญชำฮะ บุญเบิกบ้านเทศบาล 19 เป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ชุมชนนี้จะเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ โรงเรียน ตลาดสดเทศบาล(ตลาดเช้า)
การทำบุญชำฮะ ประจำปี 2565 นี้ เป็นการชำระสิ่งสกปรก สิ่งไม่ดีให้ออกจากชุมชน แล้วจะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย ชำระสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจ สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับชุมชน กิจกรรมในวันนี้มีดารตักบาตร ถวายอาหารพระสงฆ์ มอบของขวัญให้กันและกัน ร่วมรับประทานอาหารเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีงาม และจะกลับไปพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนและชุมชนของตัวเอง
ยังมีคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ นำอาหารมาร่วมทำ บุญด้วยและร่วมบริจาคเงิน สำหรับกิจกรรมงานบุญชำฮะ ถวายพระสงฆ์ ตลอดทั้งได้นำ กระเป๋าผ้า หน้ากากอนามัย มามอบให้ สิ่งจำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมทำบุญทุกคน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ทุกๆท่านมาร่วมทำบุญรักษาประเพณีไว้ คุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่เสมอว่า จะส่งเสริมวัฒนธรรมและรักษาประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา ไว้สืบไป
ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล. รายงาน 098-621-4219

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 757 ครั้ง