เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงค์ ปล่อยปลา ปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน999,910 ตัว และปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 506 ครั้ง

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงค์ ปล่อยปลา ปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน999,910 ตัว และปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 เมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรีสมทรงสรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ 
    ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแพทย์และสาธารณสุข และอื่น ๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมายมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่าน พร้อมประชาชนชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 71 รูป  โดยมีช้างจากวังช้างแลเพนียดจำนวน 10 เชือก มาร่วมพิธีใส่บาตรด้วยจากนั้นร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยพันธุ์ปลาและ ปล่อยพันธ์กุ้ง จำนวน 999,910 ตัว ณ ท่าน้ำหน้าวัดศาลาปูน

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 506 ครั้ง