” ปอศ. บุกทลายแหล่งเก็บและกระจาย แบตเตอรี่ปลอมยี่ห้อดัง ของกลางกว่า 20,000 ชิ้น”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 607 ครั้ง

” ปอศ. บุกทลายแหล่งเก็บและกระจาย แบตเตอรี่ปลอมยี่ห้อดัง ของกลางกว่า 20,000 ชิ้น”

ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรม และคําสั่งกองบัญชาการ สอบสวนกลางโดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไปและการกระทํา ความผิดรวมถึงการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับชีวิตและอาวุธ

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการ ตํารวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปอศ.

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นําโดย พ.ต.ต.สรัล ยศพลพิเนต สว.กก.1 บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าตํารวจ กก.1 บก.ปอศ.พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และตัวแทนผู้รับมอบอํานาจ บริษัท พานาโซนิค คอปอเรชั่น ร่วมกันจับกุม

  1. น.ส.กัณฐมณี สงวนนามสกุล
  2. น.ส.นันทิดา สงวนนามสกุล
  3. น.ส.สุวภัทรสงวนนามสกุล
  4. น.ส.กรรณิกา สงวนนามสกุลฐานความผิด “ร่วมกันจําหน่าย เสนอจําหน่าย และมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร”

พร้อมตรวจยึดของกลาง แบตเตอรี่ ที่ปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ Panasonic, เครื่องพิมพ์ สําหรับพิมพที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า, เอกสารสรุปยอดสินค้า บนเว็ปไซร์ Shopee, Lazada, คอมพิวเตอร์ Notebook และกล่องพัสดุสําหรับจัดส่งสินค้า
สถานที่จับกุม หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากบริษัท พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบกักเก็บและเสนอจําหน่าย แบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada จึงได้ทําการสืบสวนจนทราบว่าแหล่งลักลอบกักเก็บและเสนอจําหน่าย สินค้าที่ปลอมเครื่องหมาย การค้าฯ ตั้งอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่ง ในหมู่บ้านหรูย่านรามคําแหง และยังพบอีกว่ากลุ่มผู้กระทําความผิดเป็นกลุ่มบุคคลเดิมที่มีพฤติการณ์ลักลอบกักเก็บและเสนอจําหน่าย ซึ่งเคยถูกจับกุมดําเนินคดีเมื่อปี 2564 ไปแล้ว ในข้อหาเดียวกันนี้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.1 บก.ปอศ. จึงได้เข้าการตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ผลการตรวจค้นพบ แบตเตอรี่ปลอมยี่ห้อ Panasonic กว่า 20,000 ชิ้นและแบตเตอรี่ปลอมยี่ห้ออื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก

จากการสอบถามผู้ต้องหาในเบื้องค้นให้การว่า ได้ร่วมกันลักลอบกักเก็บและเสนอจําหน่าย แบตเตอรี่ปลอมมาตั้งแต่ปี 2564 หลังจากถูกจับกุมก็หยุดไปประมาณ 2-3 เดือนและกลับมาขายอีก โดยการ เปลี่ยนสถานที่กักเก็บและรูปแบบการเสนอจําหน่าย ซึ่งในครั้งนี้จะเน้นขายผ่านสื่อโซเชี่ยลออนไลน์ไม่ว่าจะ เป็นแพลตฟอร์ม Shopee , Lazada หรือ Facebook ซึ่งสินค้าที่จําหน่ายจะรับมาจากกลุ่มผู้ค้าชาวจีน และ สินค้าดังกล่าวไม่มีคุณภาพ

ปอศ. เตือนภัย แบตเตอรี่ที่ผู้กระทําความผิดลักลอบเสนอจําหน่ายนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายไฟฉายขนาด ต่างๆ รวมทั้งถ่านไฟฉายกระดุม ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควรซื้อจาก ตัวแทนจัดจําหน่ายที่น่าเชื่อถือ
ความผิดในการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีโทษ สูงสุด จําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 607 ครั้ง