เตรียมช้อป‼️ ครม. อนุมัติ 3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 497 ครั้ง

เตรียมช้อป‼️ ครม. อนุมัติ 3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อ

🔴คนละครึ่ง เฟส 5 จำนวน 26.4 ล้านสิทธิ์ 
[ 800 บาท ต่อคน ]
📍 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 
🔸ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ เฟส 4 กดรับได้เลย 
🔸ผู้ใช้ใหม่กดรับ ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
🔴บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5  จำนวน 13.3 ล้านคน
[ 200 บาท ต่อคน ต่อเดือน ] 
📍 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565
🔸ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รวม 400 บาท ต่อคน
🔴2.2 ล้านคน ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระยะ 3
[ 200 บาท ต่อคน ต่อเดือน ] 
📍 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565
🔸ผู้ต้องการความความช่วยเหลือพิเศษ  จะได้รวม 400 บาท ต่อคน
ที่มา : มติ ครม. 26 ก.ค. 65

~

คนละครึ่งเฟส5 #บัตรคนจน

กระตุ้นเศรษฐกิจ #รัฐบาล

กรมประชาสัมพันธ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 497 ครั้ง