นายจตุพล พันธ์ุจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาความสะอาดและสวยงามตามหมู่บ้านและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 539 ครั้ง

นายจตุพล พันธ์ุจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาความสะอาดและสวยงามตามหมู่บ้านและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อเวลา 09:00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายจตุพล พันธ์ุจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว พร้อมด้วยรองนายกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร และจิตอาสา นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ได้นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาเก็บกวาดทำความสะอาดตามถนนหมู่บ้านและบริเวณหน้าบ้านให้หน้าอยู่และสวยงามและดูแลรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลคลองสระบัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกตามที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//
ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 539 ครั้ง