อยุธยา – ป.ป.ช. อยุธยา   ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุด หลังใช้งบประมาณก่อสร้างไปกว่า 900 ล้านบาท

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 354 ครั้ง

อยุธยา – ป.ป.ช. อยุธยา   ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุด หลังใช้งบประมาณก่อสร้างไปกว่า 900 ล้านบาท
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ อบต.รางจรเข้  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุมเครือข่ายป้องกันการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565   โดยมีโค้ช STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ และคณะกรรมการชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริตพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม
นายพายัพ คชพลายุกต์  เปิดเผยว่า  การประชุมดังกล่าว  เป็นการวางแผนการดำเนินงานป้องกันการทุจริต และขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปแบบเชิงรุก  ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้นำประเด็นที่น่าสนใจ น่าติดตาม และน่าป้องปราม  คือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 1 ของกรมเจ้าท่า งบประมาณกว่า 900 ล้านบาท พิกัดวัดดงหวาย ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง   โดย ป.ป.ช.อยุธยา ได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1  และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา  ร่วมตรวจสอบ   พบว่าเป็นเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุดเกือบ 200  เมตร อาจส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ได้   ซึ่งจุดที่ทรุดอยู่บริเวณด้านหลังวัดดงหวาย    ลักษณะงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแบบตอกเข็ม Sheet pile  และงานขุดลอกร่องน้ำ  ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน  2562    ดังนั้น  ป.ป.ช. อยุธยา   จึงขอเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบ   พร้อมทั้งขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด  เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มอีก  อย่างไรก็ตาม  ป.ป.ช.อยุธยา จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้ง ควบคู่กับให้กรมเจ้าท่านำผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อหาข้อสรุปของการเกิดเหตุต่อไป

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 354 ครั้ง