อยุธยา – รมว.สธ.เปิดงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 4

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 551 ครั้ง

อยุธยา – รมว.สธ.เปิดงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 4
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวให้การต้อนรับ นายอุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เป็นประธานเปิดงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 4
โดยมี นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาปลูกถ่ายอวัยวะ Palliative Care และ จักษุ ตลอดจนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน 8 จังหวัด (สระบุรี, นนทบุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, นครนายก, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี) ของเขตสุขภาพที่ 4 และพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมงาน รวมจำนวน 1,100 คน
จากข้อมูลศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ณ 30 ธันวาคม 2564 ยังมีผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ จำนวน 5,817 ราย ในขณะที่ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมีเพียง 429 ราย เช่นเดียวกับข้อมูลจากศูนย์สภากาชาดไทย ที่พบว่า 5 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาไปแล้วจำนวน 5,049 ราย แต่ผู้ที่ยังรอคอยการปลูกถ่ายกระจกตาอีกจำนวนอีกจำนวนมากถึง 17,464 ราย ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่รอคอยการรับบริจาค
ปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 4 สามารถปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต ที่โรงพยาบาลสระบุรี และกำลังพัฒนาให้สามารถปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย มีการดำเนินงานในโครงการ “พาผู้ป่วย กลับบ้าน” ที่ทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการในเขตสุขภาพได้กลับมาผ่าตัดปลุกถ่ายกระจกตาใกล้บ้าน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา
ทางด้าน นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นสะพานบุญ บริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ “เป็นบุญของผู้ให้ เป็นชีวิตใหม่ของผู้รับ” แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แจ้งโดยตรงที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร 1666

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 551 ครั้ง