ปทุมธานี- เปิดอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 527 ครั้ง

ปทุมธานี- เปิดอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสมพร ใช้บางยาง นายยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวตอนรับผู้เข้ารับการอบรม ในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ ณ ห้องจงกลนี ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 527 ครั้ง