ปทุมธานี วัดพระธรรมกายเปิดวัดจัดงานวันมหารำลึกสร้างขวัญกำลังใจมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน55ทุน78,000บาท

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 693 ครั้ง

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายเปิดวัดจัดงานวันมหารำลึกสร้างขวัญกำลังใจมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน55ทุน78,000บาท
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้เปิดวัดภายใต้มาตราการป้องกันการโควิด-19ของกระทรางสาธารณสุข เพื่อรับสาธุชนเข้าร่วมบุญในงาน “วันมหารำลึก ครั้งที่ 32” ณ สภาธรรมกายสากล โดยพิธีเริ่มด้วยการมอบรางวัลเกียรติคุณแด่สมาชิกศาสนูปถัมภ์ที่มีอายุงาน 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 ปี จำนวน 243 รางวัล ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์ ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 55 ทุน รวมเป็นเงิน 78,700 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ โดยมี พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีฯ
จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์ นำโดยพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมคณะพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ในเขตจังหวัดปทุมธานี และพระอาจารย์สอนบาลี รวม 30 รูป ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกนึกถึงสมาชิกในองค์กรที่ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 133 รูป/ท่าน
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า การจัดวันมหารำลึก เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายที่ล่วงลับไปแล้ว และให้สมาชิกในองค์กรได้รำลึกถึงคุณูปการคุณงามความดีของสมาชิกนักสร้างบารมีเหล่านั้น ทั้งเตือนตนให้รู้ว่าชีวิตเป็นของน้อย อย่าประมาทในการดำเนินชีวิต เมื่อเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เร่งสั่งสมบุญ สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ ซึ่งสุดท้ายทุกคนต้องตายและความตายไม่ไม่มีนิมิตหมาย ทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง เหมือนมีระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคน โดยมีนักสร้างบารมีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็นแบบอย่าง และให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเมื่อครั้งที่ท่านเหล่านี้ยังมีร่างกายแข็งแรงได้ทุ่มเททำงานให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้คงอยู่สืบต่อไป.

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 693 ครั้ง