ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 641 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐
พล.ท.นพดล ปิ่นทอง
รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง, ชุดแพทย์เคลื่อนที่ กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคูคต และคณะ, ร.ต.อ.โสธร บุญเต็ม รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.คูคต และข้าราชการตำรวจ สภ.คูคต และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดประยูรธรรมาราม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

การร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณวัด, การบริการตัดผม , บริการทางการแพทย์ และการบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับชาวบ้านที่มีความต้องการ นอกจากนี้ มีการลงพื้นที่ชุมชนวัดประยูรธรรมาราม ทำการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในบริเวณชุมชนวัดประยูรธรรมาราม
โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นการแสดงออกเพื่อความรักชาติ รักแผ่นดิน และปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ในรูปแบบจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สหรัฐ แก้วตา หน. ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 641 ครั้ง