จังหวัดร้อยเอ็ด/… ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด (ปฎิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด)จัดงานไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนให้กับประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ้งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 315 ครั้ง

จังหวัดร้อยเอ็ด/…
ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด (ปฎิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด)จัดงานไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนให้กับประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ้งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่นแก้ไข
1.ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 1. หนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์
  3.หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
  4.ผู้ที่เป็นหนี้ก่อนฟ้อง และ หลังฟ้อง จะไม่มีการบังคับคดียึดทรัพย์ ขายทอดตลาด และอาจจะได้รับลดต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งการขยายระยะเวลาเพื่อการชำระหนี้อีกด้วย…
  เมื่อเวลา 10.00 น.วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการโรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 53 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางสาวสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม
  ลูกหนี้ที่รับเชิญเข้าร่วมงานทั้งสิ้น จํานวนกว่า 2,000 ราย (สองพันราย)รวมยอดมูลหนี้รวมไม่น้อยกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ย1,410 รายไกล่เกลี้ยสำเร็จ 1,406 คิดเป็นร้อยละ 99.93 ลดค่าใช้จ่าย ประชาชน. 118.425,102.80 (ร้อยสิบแปดล้านบาท)ก่อนฟ้องดำเนินการไกล่เกลี่ย 846 รายสำเร็จ 846 รายคิดเป็นร้อยละ 100 รวมทุนทรัพย์ 135,560,754.45 บาท(ร้อยสามสิบห้าล้านบาท)ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 109,885,248 บาท (ร้อยเก้าล้านบาท)ราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านกฎหมาย-วินัยการออม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบเงินค่าตอบแทนเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา และการจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
  สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
  เป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลก ดั่ง”พุทธพจน์”กล่าวไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ความจนก็ดี การกู้หนี้ก็ดี การเสียดอกเบี้ยก็ดี การถูกทวงก็ดี การถูกตามตัวก็ดี การถูกจองจำก็ดี เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกาม ด้วยประการฉะนี้ นี่คือพุทธพจน์ ซึ่งมีที่มาปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ 22 ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 315 ครั้ง