เทศบาลตำบลป่าแมต “มีลุ้น” หลังเข้ารับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบตัดสิน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 364 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าแมต “มีลุ้น” หลังเข้ารับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบตัดสิน

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสุพรรณ ม.12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทางเทศบาลตำบลป่าแมต โดย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบตัดสิน

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ แจ้งว่า จังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) เป็น 1 ใน 20 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการตรวจประเมิน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ คุณไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะจะลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินฯ โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ , ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ , คุณมยุรี ยาวิชัย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) , เจ้าอาวาสวัดสุพรรณ , นายวีรชัย กุยคำ กำนันตำบลป่าแมต พร้อมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนตำบลป่าแมต , ผู้จัดการบริษัทไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วม

จากการที่เทศบาลตำบลป่าแมต ได้เข้ารอบของการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ในครั้งที่ผ่านมา พี่น้องชาวแพร่ ต่างให้กำลังใจกับทาง เทศบาลตำบลป่าแมต ที่มี นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล และนายวีรชัย กุยคำ กำนันตำบลป่าแมต พร้อมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจนได้รับรางวัลหลายระดับที่ผ่านมา ส่วนการเข้ารับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบตัดสินนี้ จึงมีความมั่นใจอยู่ไม่น้อย และมีลุ้นเป็นอย่างยิ่ง

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 364 ครั้ง