อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ส่งมอบวัสดุการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาแปลง และ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 200 ครั้ง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ส่งมอบวัสดุการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาแปลง และ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

         วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนายสันติ มณีอ่อน เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้บูรณาการร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานบ้านเปียงก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน) ส่งมอบวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแปลง (แปลงใหญ่ปี 65) และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ปี 63) งบประมาณ 88,125 บาท ให้กับสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ตำบลขุนน่าน และสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่กาแฟไทยลั๊วะตำบลขุนน่าน ณ. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานบ้านเปียงก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน) และลานกีฬาบ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 200 ครั้ง