ฉะเชิงเทรา-อบต.หนองจอก
ผุดไอเดียวัยใสเยาวชนใส่ใจคัดแยกขยะ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 530 ครั้ง

ฉะเชิงเทรา-อบต.หนองจอก
ผุดไอเดียวัยใสเยาวชนใส่ใจคัดแยกขยะ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพเราะ ล้ำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนใส่ใจคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนวัดสามแยกสุขาราม จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมุนษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะตกค้าง จึงต้องมีการบริหารจัดการ การคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อความสะดวกในการจัดการ ด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือน โดมมีกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เป็นแกนนำ ตามวัตถุประสงค์การปลูกฝัง การตระหนักถึงการคัดแยกขยะ และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกต้อง เหมาะสม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 530 ครั้ง