ปทุมธานี- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม” การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 331 ครั้ง

ปทุมธานี- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม” การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม  “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”  พร้อมด้วย นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จิตอาสา อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความปลอดภัยทางถนน” ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ เทศบาลนครรังสิต จำนวน ๑๐๐ คน กิจกรรมเดินรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย – แจกหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ปกครอง
  ในการนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณทางข้ามโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ เทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 331 ครั้ง