ปทุมธานี-เทศบาลนครังสิตจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” และโครงการจังหวัดปทุมธานีขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 386 ครั้ง

ปทุมธานี-เทศบาลนครังสิตจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” และโครงการจังหวัดปทุมธานีขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (เทพธัญญะอุปถัมภ์) เทศบาลนครรังสิตซอยรังสิต-นครนายก 10 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามและการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นพ.รังสรรค์ บุตรชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ นางนัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข ผู้แทน สสจ.ปทุมธานี นายชยุต สินพูนภักดิ์ นางสาวอรุณรัตน์ ปามาคำ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต นายสมชาย สว่างวัชโรทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม โดยในงานมีกิจกกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ“ ความปลอดภัยทางถนน” พิธีมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง การเดินรณรงค์การข้ามถนนบริเวณทางข้าม พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและสวมหมวกนิรภัย 100% ให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ทั้งนี้ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการรับ-ส่งบุตรหลานระหว่างบ้านและโรงเรียนซึ่งเดิมบริเวณหน้าโรงเรียนไม่มีทางข้ามม้าลาย เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองเดินข้ามไปบริเวณลานจอดรถ ด้วยเหตุนี้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอธัญบุรี ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินการตีเส้นทางม้าลายขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางทางถนนบริเวณทางข้ามและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูสวมหมวกนิรภัย

สหรัฐ แก้วตา หน .ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 386 ครั้ง