จเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการบริหารงาน สภ.บางคล้า พร้อมนำความปราถนาดีจาก ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ทุกนาย มาเป็นกำลังใจให้พี่น้องข้าราชการตำรวจ สภ.บางคล้า ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 631 ครั้ง

จเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการบริหารงาน สภ.บางคล้า พร้อมนำความปราถนาดีจาก ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ทุกนาย มาเป็นกำลังใจให้พี่น้องข้าราชการตำรวจ สภ.บางคล้า ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
วันนี้ ( 21 ก.ค.2565 ) เวลา 09.35 น. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.,พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร.(สบ.8) , พล.ต.ต.ไพศษล พฤกษจำรูญ ผบก.กต.1 จต. พ.ต.อ.ศรัณย์กร อินทร์จักร์ นว.(สบ.4) ตร., พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร รองผกก.สส.บก.ตม.6 สตม.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ตร. ณ สภ.บางคล้า โดยมี พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พ.ต.อ.ชโลธร เปรมปรี รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ และพบ พ.ต.อ.พรชัย พรชัย กิตติชญาน์ธร ผกก.สภ.บางคล้า,พ.ต.ท.เอกภพ ธรรมาธิกุล รอง ผกก.สส.สภ.บางคล้า , พ.ต.ท.สมศักดิ์ อินสุข รอง ผกก.ป.สภ.บางคล้า ,พ.ต.ท.เลอศักดิ์ มั่นสมบูรณ์ สวป.ฯ,พ.ต.ท.เดชฤทธิ์ ศรีคชา สว.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.ท.อำพันธ์ แสนสีจันทร์ สว.อก.ฯ, พ.ต.ต.พชรธัช สมานกิตติธร สว.สส.ฯ,พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บางคล้า ให้การต้อนรับ ได้รับรายงานสถานการณ์และข้อมูลต่าง ๆ เช่น การดำเนินการจัดทำห้อง CCTV เพื่อรองรับโครงการ Smart Safety Zone การดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะภัยอันตรายบนพื้นที่ สาธารณะ ฯ และกำชับการปฏิบัติราชการให้ผู้ใต้บังคับบัญชากำกับดูแล กวดขันวินัย การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคมและให้ความสำคัญต่อข่าวสารที่กระทบภาพลักษณ์ตำรวจ เร่งติดตาม ตรวจสอบ ตอบคำถามสังคมได้ด้วยความรวดเร็ว โดยยึดหลักความเป็นธรรมซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความมั่นใจของประชาชนที่มีผลต่อตำรวจ ต้องรับฟังปัญหาและสาเหตุ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข พร้อมกับมอบพระนิรันตราย(จำลอง) หมายเลขประจำพระเลขที่ 1066 เป็นพระประจำหน่วย เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้สักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นขวัญในการปฏิบัติราชการ ตามความประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนอกจากนี้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.ยังได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งที่หน้า สภ.บางคล้าด้วย
ทั้งนี้ได้ขอนำความปราถนาดีจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ทุกนาย เป็นกำลังใจให้พี่น้องข้าราชการตำรวจ สภ.บางคล้า ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและเป็นที่ พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง จากนั้นออกเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ต่อไป
…..สราวุฒิ บุญสร้างผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 631 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44