จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญได้พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ ศูนย์ราชการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และชุมชนใกล้เคียง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 357 ครั้ง

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญได้พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ ศูนย์ราชการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และชุมชนใกล้เคียง
เมื่อเวลา 9:00 น วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มี
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมปลัดอำเภอ นายอนุชิตอชิตพล ข่วงทิพย์ ปลัดอำเภอ นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอ และจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์บริเวณ ศูนย์ราชการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และชุมชนยางพัฒนา ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มาร่วมกิจกรรม โดยได้รับการสนันสนุนนำ้ดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง จากคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้สื่อข่าวได้สังเกตสร้างความประทับใจให้กับประชาชนมาติดต่อราชการเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการพัฒนาให้ ภูมิทัศน์ได้สง่างาม
ภาพ/ข่าว..ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล. รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 357 ครั้ง