อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกวัชพืชคลองหนองชุมแสง-บึงเตย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 336 ครั้ง

อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกวัชพืชคลองหนองชุมแสง-บึงเตย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองหนองชุมแสงและบริเวณบึงเตย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยดำเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางและวัชพืชภายในคลองดังกล่าว เนื่องจากพบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีสิ่งกีดขวางและวัชพืชจำนวนมากทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคลองและบึงดังกล่าวได้ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ใช้ทำการเกษตรกว่าร้อยไร่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 336 ครั้ง