สจป. 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ สั่งให้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.9 (ช่อแฮ) ร่วมกับหน่วยงานฯ ตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป และไม้กระยาเลยท่อน และไม้สักท่อน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 229 ครั้ง

สจป. 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ สั่งให้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.9 (ช่อแฮ) ร่วมกับหน่วยงานฯ ตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป และไม้กระยาเลยท่อน และไม้สักท่อน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.9 (ช่อแฮ) นำโดย นายพูน แจ่มใส หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.9 (ช่อแฮ) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจยึด 1.ไม้กระยาเลยแปรรูปจำนวน 72 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.30 ลบม 2.ไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.78 ลบม. 3.ไม้สักท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.39 ลบม.

สถานที่เหตุเกิด บ้านไม้มีเลขที่ บ้านปากกลาย ม.7 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน -ดำเนินคดีอาญาที่ ค 201/65 ยึดทรัพย์ที่ ย 36/65 ปจว.ข้อ 2 เวลา 16.20น. ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 229 ครั้ง