ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 571 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ ๑ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกร ภายใต้ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน ประจำปี ๒๕๖๕ และเยี่ยมชมศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสานและการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กชายสุรเชษฐ์ ขันไชย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ที่ต้องการเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการเดินทางไปรักษาอาการป่วย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน
  • เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 571 ครั้ง