ฉะเชิงเทรา-สภ.เมืองฉะเชิงเทราเปิดอาคารที่ทำการงานสืบสวน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 263 ครั้ง

ฉะเชิงเทรา-สภ.เมืองฉะเชิงเทราเปิดอาคารที่ทำการงานสืบสวน

..สถานีตำรวจภูธรเมืองเมืองฉะเชิงเทรา จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นที่ทำการงานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา

..วันนี้ (20 ก.ค.65) ที่อาคารที่ทำการงานสืบสวน สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นที่ทำการงานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ต.ท.ธีรพล จินดาหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา / พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา / นายมนัส โท้เป๋า ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา / นายสายัณห์ สมวัน รองประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา / นายประชา คล้ายสิงห์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา / คณะ กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา / เจ้าหน้าที่ตำรวจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงาน
สำหรับประวัติอาคารบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมในพื้นที่ราชพัสดุแปลงนี้ เมื่อปีพุทธศักราช 2457 มีการสร้างอาคาร 3 หลังด้วยกัน คือ 1.อาคารกองกำกับการตำรวจภูธรเขต 2 เทียบเท่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ในปัจจุบัน ซึ่งในปีพุทธศักราช 2514 ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่
จังหวัดชลบุรี) 2.อาคารสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้วและ 3.คืออาคารหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านพักผู้กำกับการตำรวจภูธรเขต 2 โดยทั้ง 3 อาคาร เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ใต้ถุนสูง โดยอาคารนี้ได้ใช้เป็นที่พักของผู้กำกับการตำรวจภูธรเขต 2 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อยมา อาคารเกิดความทรุดโทรมตามกาลเวลา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558
เป็นต้นมา พลตำรวจตรี ธีรพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ในสมัยนั้น ได้มีการซ่อมบำรุงอาคารที่ทรุดโทรมจนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2565 พลตำรวจตรี นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีดำริให้มีการบูรณะอาคารอีกครั้งโดยให้คงสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม และเมตตาอนุมัติให้สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราได้ใช้เป็นที่ทำการงานสืบสวน โดยในการบูรณะอาคารครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะคุณสายันต์ สมวัน ประธานกรรมการบริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด ได้กรุณาดูแลการดำเนินการและสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาท

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 263 ครั้ง