ภ.จว.น่าน เปิด โครงการฝึกอบรมเครือข่ายนักเรียน ครู D.A.R.E.ต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 494 ครั้ง

ภ.จว.น่าน เปิด โครงการฝึกอบรมเครือข่ายนักเรียน ครู D.A.R.E.ต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายนักเรียน ครู D.A.R.E.ต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันพิษยาเสพติด เป็นเครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด
บริเวณลานรวมพลตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรี ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน มอบหมายให้ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กัลป์ยาวัฒนเจริญ รอง ผบก.ภว.จว.น่าน/ครูตำรวจD.A.R.E.เปิดการฝึกอบรมเครือข่ายนักเรียน ครู D.A.R.E.ต้านยาเสพติด ระหว่าง 19 -20 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จำนวน 500 คน เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ปลูกจิตสํานึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัย ยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดความมั่นคงของชาติ เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
โดยให้เด็กนักเรียนได้รับการฝึกอบรมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แบ่งเป็น 5 ฐานความรู้ ฐานที่ 1 ฐานฮีโร่ตัวน้อย ฐานที่ 2 เยาวชนเสริมสร้างความประพฤติความปลอดภัยด้านการจราจร ฐานที่ 3 เด็กยุคใหม่รู้ภัยยาเสพติดและเทคโนโลยี ฐานที่ 4 คุณค่าของขยะและคุณค่าของคน ฐานที่ 5 รูปแบบการออกคำสั่ง การโต้ตอบแบบมั่นใจ และการโต้ตอบแบบไม่มั่นใจ 3 รูปแบบ
นายกฤษณพงษ์ ผ่องโอภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กล่าว่า ได้มอบหมายให้ นายหิรัญ อุทธวงค์ หัวหน้าแผนกประถมศึกษา พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 180 คน เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E.ต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน และพิธีเปิดวันแรก เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องผลกระทบของยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างให้เด็กมีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในอนาคต /ภาพข่าว/จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 494 ครั้ง